Galleri bilder

Aktivitør i 100% vikariat


Vil du bidra til auka aktivitet og trivsel for bebuarane ved Årdal omsorgssenter?

Årdal omsorgssenter har ledig 100% vikariat som aktivitør med tiltreding frå 16. desember 2021 til 31. desember 2022. Arbeidstida er hovudsakleg på dagtid, men med unnatak ved arrangementer.

Som aktivitør skal du vere med å auka trivsel og aktivitet hjå bebuarane slik at dei opplev kvardagsmeistring.

Arbeidsstad: Årdal omsorgssenter

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune