Galleri bilder

Velkommen til Hjelmeland!

Kontorfellesskapet «Hjelmeland Naturlegvis!»

Her kan du leige kontorplass eller møterom på fast eller fleksibel basis eller for ein dag om gongen.

Kontorfellesskapet er ope mondag - fredag kl 08 - 16.

Litt om kontorfellesskapet:

Det gamle lensmannskontoret i Prestagarden 5 er pussa opp og nyttast no som kontor og møteplass for både fastbuande og fritidsbuande.

Her finn du fleksible kontorløysningar med alt du treng av fasilitetar enten du:

  • er gründar / nyetablerar
  • driv verksemd frå heimekontor men du saknar eit fellesskap
  • er fritidsbuande og har behov for kontor i Hjelmeland av og til eller
  • har idéar som du ønsker å diskutera med andre, kort sagt ein attraktiv møteplass for idémyldring

Vil du vite meir om dette er du hjartelig velkommen til å kontakte:

Jan S. Grimstad (Tlf.: 404 39 012 | E-post: jan.sverre.grimstad@hjelmeland.kommune.no).

Jan S. Grimstad

Prosjektleiar - Hjelmeland Naturlegvis!

Tel: 404 39 012