Ledige jobbar

Treng du folk?

Driv du bedrift i Hjelmeland og treng fleire folk på laget?

Me kan gjerne hjelpa deg med å synleggjera dei ledige stillingane dine, og tipse aktuelle kandidatar som me kjenner til.

Send oss ein e-post


Er du på jakt etter jobb?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Hjelmeland.

Me er stadig i kontakt med bedrifter som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar.

Og treng du bustad i Hjelmeland finn du informasjon om eigedom til sals og leige her.

Send oss ein e-post eller ring oss for ein samtale om moglegheiter i Hjelmeland!

Send oss ein e-post

 • Søknadsfrist : 01.01.2023


  Liker du å leia og skapa resultat saman med andre? Ønskjer du å bidra til eit levande lokalsamfunn? Då kan dette vera jobben for deg!

  Her får du moglegheit til å leia ein spennande Extrabutikk i naturskjønne omgivnader på Hjelmeland. Til denne stillinga ser dei etter deg som er engasjert, entusiastisk og har stort pågangsmot.


  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om EXTRA Hjelmeland

  Extra Hjelmeland
 • Søknadsfrist : 18.12.2022


  Hjelmelandsbarnehagen har ledig eit 100 % vikariat som barnehagelærar frå 01.01.23 til 31 juli 2023. Dei søkjer ein pedagogisk leiar som lar seg inspirere av satsingsområde deira – inkluderande miljø for omsorg, leik, læring og danning, trygt og godt barnehagemiljø og barnehagen som pedagogisk verksemd.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 10.12.2022


  Har du kremmerånd, godt humør og er glad i folk?

  Då er kanskje denne stillinga hos JOKER Fister midt i blinken for deg!

  Arbeidsstad: JOKER Fister

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Joker Fister
 • Søknadsfrist : 23.12.2022


  Vil du bli Ryfest sin nye festivalsjef?

  Ryfest SA søkar no etterfølgar til festivalsjefen som sluttar etter lang og tru teneste. Ryfest har bygd opp ein festival som står støtt, har sunn økonomi og som har godt rykte og forankring i regionen. Dette ønsker dei sjølvsagt skal halda fram, og dei er no på jakt etter ein ny festivalsjef.

  Arbeidsstad: Hjelmeland og delvis heimekontor

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Ryfest

 • Søknadsfrist : 09.12.2022


  To ledige vikariat som sjukepleiar ved Årdal omsorgssenter.

  Årdal omsorgssenter har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar med moglegheit for fast stilling ved Årdal omsorgssenter med tiltreding snarest. Stillinga er tredelt turnus med helg, med moglegheit for kun kveld/natt.

  Dei har også ledig 100 % vikariat som sjukepleiar med tiltreding frå 01.03.2023. Stillinga inneber tredelt turnus med helgearbeid.

  Årdal omsorgssenter er eit av to omsorgssentre i Hjelmeland kommune. Omsorgssenteret er inndelt i to avdelingar. Ei dementavdeling med 8 langtidsplassar, og ei somatisk avdeling med 13 langtidsplassar.

  Sjukepleiar med 10 år eller mindre ansiennitet får ein garantiløn tilsvarande 10 års ansiennitet.


  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillingane og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 12.12.2022


  Hjelmeland kyrkjelege fellesråd søkjer etter administrasjonssekretær (50%).

  Arbeidsoppgåvene vil vera ulike former for administrative oppgåver for prost, sokneråd, prest og fellesråd, t.d. planlegging, rapportering, postbehandling, arkiv, saksbehandling og ha kontakt med ulike instansar i kyrkja etc.

  Dette er ein deltidsstilling med kontortid 2,5 - 3 dagar i veka, til saman 18,75 timar per veke.


  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

 • Søknadsfrist : 31.12.2022


  Er du ein erfaren tømrar som har lyst til å jobba i eit fagleg dyktig, lokalt forankra og godt sosialt miljø?

  Hjelmeland Bygg tek oppdrag i heile Ryfylke og legg si stolthet i at kundane møtar kvalitetsbevisste handverkarar som gjer jobben ordentlig. No søkjer dei etter fleire dyktige tømrarar.


  Arbeidsstad: Hjelmeland Bygg AS

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland Bygg AS

  Hjelmeland Bygg AS
 • Søknadsfrist : 31.12.2022


  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er dei alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Ønsker du å dele din kompetanse innan reinhald eller bygg og anlegg? Då set dei pris på om du vil legga inn din CV i kommunen sin database ved å søke på denne utlysinga.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2022


  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er dei alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Ønsker du å dele din kompetanse innan oppvekst? Då set dei pris på om du vil legga inn din CV i kommunen sin database ved å søke på denne utlysinga.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2022


  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er me alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Ønsker du å dele din kompetanse innan helse og omsorg? Då set dei pris på om du vil legga inn din CV i kommune sin database ved å søke på denne utlysinga.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune