Ledige jobbar

Treng du folk?

Driv du bedrift i Hjelmeland og treng fleire folk på laget?

Me kan gjerne hjelpa deg med å synleggjera dei ledige stillingane dine, og tipse aktuelle kandidatar som me kjenner til.

Send oss ein e-post


Er du på jakt etter jobb?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Hjelmeland.

Me er stadig i kontakt med bedrifter som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar.

Og treng du bustad i Hjelmeland finn du informasjon om eigedom til sals og leige her.

Send oss ein e-post eller ring oss for ein samtale om moglegheiter i Hjelmeland!

Send oss ein e-post

 • Søknadsfrist : 13.02.2022


  Årdal skule søkjar etter ein engasjert lærar for småtrinnet.

  Dei har ledig eit vikariat på småtrinnet. Vikariatet er til 31.07.2022 og er på 80%, om ynskjeleg kan det utvidast til 100%. Tiltreding snarast mogleg.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 13.02.2022


  Hjelmeland omsorgssenter ønsker deg som sin nye sjukepleiarkollega!

  Hjelmeland omsorgssenter har ledige to 100 % faste stillingar for snarleg tiltredelse.

  Begge stillingar inneber turnus med helgearbeid.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 20.02.2022


  Vil du jobba helgestilling ved Hjelmeland omsorgssenter?

  Det er ledige helgestillingar i 14 % i heimetenesta og kortidsavdelingen ved Hjelmeland omsorgssenter med tiltreding 01.06.2022

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 15.02.2022


  I juni åpnar Helgøy bru og på Helgøybakkane Fruktgard gler dei seg til å ta i mot enda fleire gjester på garden og i Epleriet!

  No treng dei fleire med på laget og søker ein person som er fleksibel og sjølvstendig, og som har erfaring med å laga mat til større grupper.

  Arbeidsstad: Helgøy

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Helgøybakkane Fruktgard

  Helgøybakkane Fruktgard
 • Søknadsfrist : 14.02.2022


  Vil du bidra til å oppfylle hyttedraumar i Ryfylke?

  Enkel Bygg oppfyller bolig- og hyttedrømmer i Ryfylke, og frå kontoret på Hjelmeland, jobbar dei med varierte og spanande prosjekt! Nå søker dei etter deg som trivst med ein variert arbeidskvardag. Som administrasjonskoordinator hos Enkel Bygg, vil du være med å avlasta prosjektleiar og daglig leiar i organisering og struktur. I jobben vil du bistå med organiseringen av prosjekter, og følge opp dokumenthåndtering.

  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Enkel Bygg

  Enkel Bygg AS
 • Søknadsfrist : 06.03.2022


  Har du lyst til å jobbe i Hjelmeland kommune i sommar? Kommunen treng deg som kan jobbe nokon veker frå medio juni til medio august.

  Hjelmeland kommune har ledige sommarjobbar med utfordrande og varierte arbeidsoppgåver innan:

  - Helse og omsorg
  - Bygg og anlegg
  - Oppvekst
  - Kulturkontoret (aktivitetsguidar)


  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillingane og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 06.03.2022


  Har du lyst å bli lærling i Hjelmeland kommune?

  Hjelmeland kommune har frå hausten ledige plasser for nye lærlingar innan følgjande retningar:

  - Barne- og ungdomsarbeidarfaget
  - Helsearbeiderfaget
  - Byggdrifterfag
  - Kokkefaget
  - IKT-servicefaget


  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillingane og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 02.02.2022


  Hjelmeland kyrkjelege fellesråd søkjer etter administrasjonssekretær.

  Arbeidsoppgåvene vil vera ulike former for administrativ hjelp for sokneråd, prest og fellesråd, t.d. postbehandling, arkiv, rapportering, saksbehandling og ha kontakt med ulike instansar i kyrkja etc.

  Dette er ein deltidsstilling med kontortid 2 -3 dagar, til saman 15 timar per veke (40% stilling).

  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

 • Søknadsfrist : 09.02.2022


  Er du den nye rektoren ved Fister skule?

  Fister skule er ein fådelt barneskule med omlag 55 elevar og 12 årsverk. Skulen har eige SFO-tilbod.
  Hjelmeland kommune søkjer etter rektor i 100 % stilling, med tiltreding 01.08.2022.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 09.02.2022


  Hjelmeland kommune har ledig ei 100 % fast stilling som flyktningkonsulent med tiltreding snarast mogleg.

  Som flyktningkonsulent skal du hjelpa og rettleie flyktningar og asylsøkjarar, både barn og vaksne.


  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2022


  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er dei alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Ønsker du å dele din kompetanse innan reinhald eller bygg og anlegg? Då set dei pris på om du vil legga inn din CV i kommunen sin database ved å søke på denne utlysinga.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2022


  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er dei alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Ønsker du å dele din kompetanse innan oppvekst? Då set dei pris på om du vil legga inn din CV i kommunen sin database ved å søke på denne utlysinga.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.12.2022


  Sjølv om det ikkje alltid er ledige stillingar i Hjelmeland kommune er me alltid på utkikk etter dyktige medarbeidarar, og fleire avdelingar har ofte behov for tilkallingsvikarar. Ønsker du å dele din kompetanse innan helse og omsorg? Då set dei pris på om du vil legga inn din CV i kommune sin database ved å søke på denne utlysinga.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 01.02.2022


  NorStone søkjer ein sjølvstendig, strukturert og samarbeidsvillig mekanikar som vil jobba med planlegging, budsjettering, og gjennomføring av reparasjonar/vedlikehold på prosessanlegga i Årdal og Jøsenfjorden.

  Arbeidsstad: NorStone, Årdal i Ryfylke

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om NorStone AS

 • Søknadsfrist : 06.02.2022


  Det skjer mykje spanande i Mowi! No er dei i gong med å utvida teknisk avdeling ved prosessanlegget Ryfisk i Hjelmeland.

  Dette er ei nyoppretta stilling innan IT og drift, som rette vedkommande kan være med å forma sjølv.

  Arbeidsstad: Mowi ASA, Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Mowi ASA

 • Søknadsfrist : 30.01.2022


  Hjelmeland kommune har ledig ei 100 % fast stilling som heimehjelp ved Hjelmeland omsorgssenter med tiltreding frå 01.04.2022. Stillinga er knytta til heimetenesta.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 31.01.2022


  XL-BYGG Ryfylke treng fleire flinke folk på laget til si avdeling på Hjelmeland!

  Dette er ei 50 % stilling der du primært vil jobba med salg av byggevarer, men du er fleksibel og bidreg gjerne med andre oppgåver i avdelinga.

  Søknadsfrist: SNARAST

  Arbeidsstad: Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om XL-BYGG Ryfylke

  XL-BYGG Ryfylke
 • Søknadsfrist : 02.02.2022


  Vil du bli fastlege og jobbe i eit spanande fagfelt ved et veletablerte legekontor saman med fleire dyktige fastlegar og sjukepleiarar?

  Hjelmeland kommune har ledig fastlegeheimel ved Hjelmeland legekontor. Dei kan tilby ein spanande jobb med lite administrasjon, erfarne og effektive sjukeplaiarar som står klar for å hjelpe, varierte og overkommelege arbeidskvardagar og gode økonomiske vilkår.

  Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Hjelmeland kommune

  Hjelmeland kommune
 • Søknadsfrist : 13.02.2022


  Det skjer mykje spanande i Mowi! No er dei i gong med å utvida teknisk avdeling ved prosessanlegget Ryfisk i Hjelmeland.

  Dei er på jakt etter automatikar og elektrikar som ser moglegheiter for forbetring i produksjonen, gjerne i kombinasjon med automatisering og digitalisering.

  Arbeidsstad: Mowi ASA, Hjelmeland

  Meir om stillinga og søknadsprosessen

  Les meir om Mowi ASA