Galleri bilder

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

Les meir
Schlawicke 00
Foto: Morten Hetland

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. – Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.
Les meir

Helgesen 03
Foto: Morten Hetland

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.
Les meir

Sie 05
Foto: Morten Hetland

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.
Les meir

Jansen Bomark 07
Foto: Morten Hetland

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.
Les meir

Frukostmøte med Innovasjon Norge

Tidspunkt: Onsdag 26. oktober kl 09 – 10

Stad: Kontorfellesskapet "Hjelmeland Naturlegvis!", Prestagarden 5, Hjelmeland

Me inviterer til frukostmøte med spesialrådgivar Erling Johansson frå Innovasjon Norge Rogaland.

Innovasjon Norge bidreg med tilskot og lån til mange bedrifter i Ryfylke. Bli med på møtet og lær meir om dei ulike ordningane og tilboda som Innovasjon Norge har.

I etterkant av frukostmøtet blir det høve til individuelle møte med Innovasjon Norge der du kan presentere din forretningside eller prosjekt.

Møtet er gratis, men krev påmelding. Hugs også å merke av om du ønskjer eit møte for å diskutere mogleg finansiering og rådgiving frå Innovasjon Norge. Her er det først til mølla som gjeld! Ta gjerne kontakt med Suldal Vekst om du har spørsmål eller har behov for å diskutere.


Suldal Vekst næringshage arbeider dagleg med gründerar og andre entreprenørar og er her for å hjelpa deg som har ein god idé.

Arrangementet blir gjennomført i samarbeid med Hjelmeland kommune/Hjelmeland Naturlegvis!

For påmelding, send epost til: post@suldalvekst.no

Frist innan måndag 24. oktober

Sjå meir om arrangementet på Facebook.

 • Hjelmeland kommune/Hjelmeland Naturlegvis! har gleda av å invitera all ungdom i Hjelmeland til romjulsarrangement!

  Tidspunkt: Onsdag 28. desember kl 17 – 19:30

  Stad: Hjelmeland Samfunnshus

  Det er mange ulike og interessante jobbar i Hjelmeland, men kor lett er det for deg som er ung å få oversikt over kva for jobbar som finnast? Eller å kome i kontakt med moglege framtidige arbeidsgivarar?

  Arrangementet er meint å hjelpe ungdommane med å bygge nettverk og samstundes få ei oversikt over kva for sommarjobbar, lærlingplassar og attraktive faste jobbar dei finn i Hjelmeland.

  Me håper at mange ungdommar lar seg freiste av eit arrangement kor dei kan treffe både lokalt næringsliv og kvarandre.

  Meir informasjon om arrangementet kjem etter kvart, men me oppmodar ungdommen til å setta av tidspunktet allereie no.

  Romjulstreff der ungdommen møter næringslivet!