Galleri bilder

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.

Les meir

Vikariat pedagogisk leiar


Er du ein pedagog som brenn for inkludering og mangfald?

Årdal barnehage har ledig vikariat som pedagogisk leiar. Stillinga er ledig frå 01.08.22 til 31.07.23.

Ved 1. gongs utlysing vart berre ein av dei to utlyste stillingane besatt, dei lyser difor ut på nytt.

I Hjelmeland kommune er det 4 kommunale barnehagar, Hjelmelandsbarnehagen. Alle tilsette i barnehagane har fokus på deira felles visjon "Det beste for barnet". Dei ynskjer å gje barna gode og trygge opplevingar, ut i frå deira eigne føresetnadar og eiga utvikling.

Barnehagane sine felles verdiar er "Respekt, Omsorg og Tryggleik".


Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune

 • Tidspunkt: 20. august

  Stad: Festplassen (idrettsbanen ved skulen), Fister

  Fisterdagen er ein familidag som i år arrangeres for fjerde gong. Det er Fister Bygdaråd som eig Fisterdagen og som saman med gode lokale bedrifter/sponsorar gjer dette arrangementet mogleg år etter år.

  Hjarteleg velkomen til Fisterdagen!

  Les meir om Fisterdagen.

  Fisterdagen!
 • Tidspunkt: Laurdag 15. oktober kl 10 – 12:30

  Stad: Jøsneset Grendahus

  Me kjem tilbake med invitasjon og påmeldingsinformasjon på ettersommaren.

  Me ønskjer dykk ein flott sommar!


  Hyttefrukost!