Galleri bilder

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

Les meir
Schlawicke 00

Foto: Morten Hetland

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. – Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.
Les meir

Helgesen 03

Foto: Morten Hetland

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.
Les meir

Sie 05

Foto: Morten Hetland

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.
Les meir

Jansen Bomark 07

Foto: Morten Hetland

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.
Les meir

Turistvert og aktivitetsguidar

Årets mest spennande sommarjobbar i Hjelmeland

Hjelmeland kommune leitar etter serviceinnstilte og aktive folk.

Turistvert

Som turistvert er du den første besøkande møter. Det er viktig å ha eit smil på lur og vera imøtekommande. Turistvert har full stilling i perioden medio juni til medio august, noko arbeid vert på laurdagar. Turistvert får også tilbod om å gjennomføra kurs saman med turistvertane i dei andre kommunane i Ryfylke.

Aktivitetsguide

Som aktivitetsguide er du med på å planlegga og gjennomføra kjekke aktivitetar for barn og unge gjennom sommarferien. Aktivitetsguidane har mellom anna tilgang til utstyr gjennom Frilager. Det er bra om du sjølv er glad i eit aktivt liv og har interesse for friluftsliv og sommaraktivitetar.

Aktivitetsguidar vil jobba i eit team med 2 – 4 personar. Stillingsprosent er 100 % i 4 veker - fortrinnsvis i perioden medio juni til medio august. Ein av aktivitetsguidane får i oppgåve å vera teamleiar, og får arbeid i om lag 6 veker. Det vil bli gitt opplæring. Det kan bli aktuelt med arbeid i helger, også utanom kjerneperioden i sommarferien.

Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune

 • Velkommen til ein fest for naturen og det den har å gje oss av fantastiske produkt og opplevingar!

  Tidspunkt: 17. og 18. juni

  Stad: Hjelmelandsvågen

  Det blir aktivitetar for små og store knytt til hausting frå fjord, hei, utmark og hage.

  Festivalen har fokus på naturbaserte produkt, opplevingar og lokal kulturhistorie.

  Ein sommarfest for heile familien!

  Les meir om Sankefestivalen.

  Sankefestivalen
 • Det er på Hjelmeland det skjer i sommar!

  Vamp spelar i Hjelmelandsvågen laurdag 22. juli.

  Kjøp billett - det er mogleg å kjøpe billett inkludert transport både med buss eller båt!

  Dette blir kjekt - me gler oss!

  Les meir om Vamp i Vågen.

  Vamp i Vågen