Galleri bilder

Saksbehandlar/kontaktperson barneverntenesta - 2.gongs utlysning


Vil du vere med å gjere ein forskjell for barn og unge?

Barneverntenesta i Hjelmeland kommune har ledig 80 % fast stilling som saksbehandlar/kontaktperson med oppstart 01.10.21 eller etter avtale.

Arbeidet som kontaktperson i barneverntenesta er varierande, spanande og utfordrane. Det inneber kontakt med barn og familiar med ulike formar for hjelpebehov og set høge krav til både relasjonskompetanse og evne til samhandling med andre


Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune