Galleri bilder

Saksbehandlar/kontaktperson barnevernstenesta - 3.gongs utlysing


Vil du vere med å gjere ein forskjell for barn og unge?

Barneverntenesta i Hjelmeland kommune har ledig 80 % vikariat som saksbehandlar/kontaktperson. Vikariatet er ledig frå dags dato til 31.07.22.

Arbeidet som kontaktperson i barneverntenesta er varierande, spanande og utfordrane. Det inneber kontakt med barn og familiar med ulike formar for hjelpebehov og set høge krav til både relasjonskompetanse og evne til samhandling med andre.

Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune