Galleri bilder

Rektor ved Fister skule


Er du den nye rektoren ved Fister skule?

Fister skule er ein fådelt barneskule med omlag 55 elevar og 12 årsverk. Skulen har eige SFO-tilbod.
Hjelmeland kommune søkjer etter rektor i 100 % stilling, med fast tilsetting frå 01.08.21.

Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune