Galleri bilder

Prostesekretær i Ryfylke prosti - 20% stilling


Prostesekretæren utfører ulike administrative oppgåver for prosten i Ryfylke prosti, som t.d. planlegging, rapportering, ferie- og fritidsplanar, beredskapslister, arkiv, postbehandling, etc.

Arbeidsstad: Hjelmeland

Meir om stillinga og søknadsprosessen