Galleri bilder

Kyrkjetenar Hjelmeland kyrkje - 22% stilling


Hjelmeland kyrkjelege fellesråd søkjer etter ein person med praktisk sans som har interesse og forståing for kyrkja sitt arbeid. Kyrkjetenaren har faste oppgåver i samband med gudstenester, gravferder, vigsler og andre arrangement i Hjelmeland kyrkje, samt ansvar for reinhald og enkelt vedlikehald.

Arbeidsstad: Hjelmeland

Meir om stillinga og søknadsprosessen