Galleri bilder

Har du lyst å bli vår nye lærling?

Hjelmeland kommune har frå hausten ledige plasser for nye lærlingar innan følgjande retningar:

- Barn og ungdom
- Helsefagarbeidar
- Institusjonskokk
- Byggdrifter

Me søkjer
deg som har avslutta vidaregåande opplæring i eit av faga over i år, og er interessert i ein læreplass i Hjelmeland kommune.

Me tilbyr
- Varierte og lærerike arbeidsoppgåver etter læreplanen
- Veiledning av dyktige instruktørar
- Trivelig arbeidsmiljø
- Lærestad som ønskjer å ha lærlingar

Anna informasjon
- Hjelmeland kommune samarbeider med opplæringskontoret Rytopp. For meir informasjon sjå www.rytopp.no
- Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju
- Søkjarar med tilknyting til Hjelmeland og som er rettigheitselevar vert prioriterte
- Det vert lagt vekt på; orden, fråvær, motivasjon, personlege eigenskapar, samt karakterar
- Husk å leggja ved kopi av vitnemål/terminkarakter frå VK1, VK2 og kopi av eventuelle attester frå andre
- Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei pliktene som følgjer av gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale
- For lærlingar innan helsefag og byggdrift er det ein fordel med sertifikat

Politiattest
Ver merksam på at me krev politiattest for alle som skal ha arbeidsplassen sin i barnevern, helse og omsorg, skule og barnehage.

Elektronisk søknadsprosess
Hjelmeland Kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er viktig for vidare handsaming av din søknad at du legg inn alle relevante data. Det er høve til å leggja ved attestar og vitnemål, me ønskjer allikevel at du tek dei med til eit eventuelt intervju.

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via kundesenteret på tlf 51 75 70 00.