Galleri bilder

Økonomirådgjevar 100% fast stilling


Ser du etter nye og spanande moglegheiter og har erfaring frå rekneskap og budsjett?

Økonomiavdelinga i Hjelmeland kommune er ein del av rådmannens stab og har viktige oppgåver innan rekneskap og økonomistyring. Avdelinga har 4 årsverk, dette betyr at oppgåvene til den enkelte medarbeidar er mangfaldige innan økonomiområdet.

Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune