Galleri bilder

Elektrikar/industrimekanikar til prosessindustri


Det skjer mykje spanande i Mowi! No er dei i gong med å utvida teknisk avdeling ved prosessanlegget som følgje av auka produksjon.

Dei er på jakt etter personar med prosessforståing og som ser moglegheiter i betre tekniske løysingar og kontinuerleg forbetring av prosessar.

Arbeidsstad: Mowi ASA, Hjelmeland

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Mowi ASA