Galleri bilder

Barn- og ungdomsarbeidar i Fister barnehage


Har du evne til å skapa gode relasjoner til barn, føresette og kollegaer?

Fister barnehage har ledig vikariat som fagarbeidar i 100% stilling gjeldande frå dags dato til 31. desember 2022. Barnehagen har for tida to avdelingar og denne stillinga er på avdelinga for barn frå 3 til 5 år.

Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune