Galleri bilder

Automatikar/elektrikar


Det skjer mykje spanande i Mowi! No er dei i gong med å utvida teknisk avdeling ved prosessanlegget som følgje av auka produksjon.

Dei er på jakt etter automatikar/elektrikar som ser moglegheiter for forbetring i produksjonen, gjerne i kombinasjon med automatisering og digitalisering.

Arbeidsstad: Mowi ASA, Hjelmeland

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Mowi ASA