Galleri bilder

100% fagsjukepleiar


Er du ein engasjert sjukepleiar med stor interesse for heimetenesten?

Hjelmeland omsorgssenter har ledig 100% stilling som fagsjukepleiar med tiltreding frå 01.09.2021. Stillinga inngår i turnus med helgearbeid.

Arbeidsstad: Hjelmeland kommune

Meir om stillinga og søknadsprosessen

Les meir om Hjelmeland kommune