Galleri bilder

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.

Les meir

Viglesdalsløpet

Tidspunkt: 19. juni

Stad: Nes, Årdal i Ryfylke

Opplev flott ryfylkenatur frå Nes til Viglesdalen og tilbake.

14 km terrengløp (fjell-løp).

TURKLASSE: Start mellom kl 09:00-12:00. Siste registrering tilbake kl16:00.

LØPSKLASSE: FELLESSTART Kl 12:00 Junior (12 -17 år).
Aktiv damer og herrer 3 pengepremiar i kvar klasse.

Deltakarpremie for 1. 5. 10. 15. 20. 25. 30 og 35.gong + loddtrekning av mange fine gavepremiar.

Sal av mat og drikke på Nes.

PRISAR:
Kr 100,- pr. deltakar, kr 300,- pr. familie.
Løpsklassen kr 200,- ( pluss eingongslisens for dei som ikkje har lisens).

Les meir om Viglesdalsløpet.

 • Tidspunkt: 20. august

  Stad: Festplassen (idrettsbanen ved skulen), Fister

  Fisterdagen er ein familidag som i år arrangeres for fjerde gong. Det er Fister Bygdaråd som eig Fisterdagen og som saman med gode lokale bedrifter/sponsorar gjer dette arrangementet mogleg år etter år.

  Hjarteleg velkomen til Fisterdagen!

  Les meir om Fisterdagen.

  Fisterdagen!
 • Tidspunkt: Laurdag 15. oktober kl 10 – 12:30

  Stad: Jøsneset Grendahus

  Me kjem tilbake med invitasjon og påmeldingsinformasjon på ettersommaren.

  Me ønskjer dykk ein flott sommar!


  Hyttefrukost!