Utviklingseigedom, Jøsenfjorden


Utviklingseigedom med moglegheit for å byggja 12 fritidsleilegheiter, båthamn og 4 sjøhytter.


Prisantydning: 4.500.000,-

Totalpris inkl. omkostningar: 4.613.842,-

Adresse: Haugavegen 184, 4134 Jøsenfjorden

Les meir om eigedomen