Bustadsutvikling

Hjelmeland - ein god stad å bu og ein attraktiv kommune for fritidsbuande.

Me vil arbeida for å vidareutvikla tenestetilbod som er fokusert på behovet til fastbuande, fritidsbuande og besøkande.

Me ønskjer at fritidsbuande involverast som viktige ressursar i utviklinga av kommunen sin attraktivitet.

Me ønskjer å væra eit godt vertskap for besøkande og vil leggja til rette for gode opplevingar for fast- og fritidsbuande og besøkande.