Å bygge og bu i Hjelmeland

Hjelmeland - ein god stad å bu og ein attraktiv kommune for fritidsbuande.

Du tenkjer kanskje på å flytte til Hjelmeland?
Då er du på rette plassen! Her prøver me å gje deg informasjon om Hjelmeland på ein ærleg og informativ måte enten det er snakk om draumebustaden, ledige jobbar i spanande bedriftar, aktiv fritid eller flotte folk. Nøl ikkje med å kontakta Jan S. Grimstad i Hjelmeland Naturlegvis om det er noko du lurar på i prosessen.

Eller kanskje du er på jakt etter hytte eller hyttetomt i den naturskjønne kommunen vår?

Hjelmeland er plassen for deg som søker aktivt friluftsliv i storslått natur kombinert med levande grender som er på tilboddsida for fritidsbuande. Me har også etablert kontorfellesskap i Hjelmeland som eit godt tilbod til fritidsbuande som ønskjer å tilbringe meir av tida si i Hjelmeland.

Me vil arbeida for å vidareutvikla tenestetilbod som er fokusert på behovet til fastbuande, fritidsbuande og besøkande.

Me ønskjer at fritidsbuande involverast som viktige ressursar i utviklinga av kommunen sin attraktivitet.

Me ønskjer å væra eit godt vertskap for besøkande og vil leggja til rette for gode opplevingar for fast- og fritidsbuande og besøkande.